Công ty TNHH Vỹ Tuyến

Bao bì dứa tại Hưng Yên

Bao bì PP Hưng Yên

Hạt nhựa tái sinh PP Hưng Yên

Bán màng chít Hưng Yên

Băng dính Hưng Yên

Màng chít tại Hưng Yên 

Bạt nhựa công trình tại Hưng Yên